Dead Rats

The Dead Rats är en kriminell organisation som opererar i längs med The Sword Coast. De har sin hembas i Luskan och alla i staden vet att värdshuset The Drowned Rat fungerar som organisationens maktcentrum. För ungefär tio år sedan drabbades Luskan av en mystisk pestsjukdom som spred sig bland stadens många kriminella och decimerade de olika gäng som i praktiken styrde politik, handel och utveckling. Dead Rats är ett en av två kvarvarande organisationer som lyckades bevara åtminstone delar av sitt inflytande, men de är ändå kraftigt reducerade. Av den anledning viskas det på Luskans gator om att the Dead Rats och det andra kvarvarande gänget, The Coin Spinners, håller på att gå samman. Vissa menar att det i sin tur är resultatet av att The Zhentarim äntligen fått fäste i Luskan och att de lyckats ena de kriminella under en flagg.

Dead Rats

Apokalypsens furstar Birkovic