Goblins

goblins.jpg
Goblins förbereder ett överfall

Goblins är den minsta rasen av goblinoids, men är för den sakens skull knappast ofarliga. Individuellt svaga, men kollektivt starka finner gobliner sin roll och funktion i hierarkiska samhällen organiserade kring stammar och riken. Goblinhövdingar kan styra över en stam, medan en kung fungerar som hövding för flera stammar. Det är också mycket vanligt att se dem organiserade under hobgobliner eller bugbears, deras större kusiner.

Goblins är grymma och blodtörstiga och gillar att gillra fällor och planera överfall där de kan anfalla med övertag mot fienden. De bygger ofta sina samhällen i grottsystem, övergivna borgar eller andra dungeons där de flesta andra civiliserade raser inte gärna skulle sätta sin fot. I sådana sammanhang bygger goblins ofta särskilda fällor, hemliga gångar och vet att deras fysiska förutsättningar gör att de kan ta sig igenom utrymmen där större humanoider (som människor) inte får plats. Det är därför inte ovanligt att goblinbaser har flera sådana ingångar och dessutom ett antal gömda flyktvägar.

Liksom hobgoblins håller sig goblins gärna med vargar som husdjur och kan ofta ses rida in i strid på sådana.

Goblins

Apokalypsens furstar Birkovic