Mirabar

Mirabar.jpg
Mirabars djupa salar döljer hemligheter som inga människor eller Alver någonsin sett

Mirabar är en av de mest betydelsefulla dvärgutposterna som finns kvar i Faerun. Idag är stadens övre delar (de som faktiskt finns över jord, samt de första underjordiska lagren) också bebodda av relativt mycket människor, men det är ingen tvekan om att staden fortfarande anses vara en av de mest centrala platserna för dvärgarnas kultur i norra Faerun. Den mixade staden med människor och dvärgar är unik i sitt slag, även om dvärgarna inte låter människor bosätta sig i de nedre delarna av stadens underjordiska salar. Den välkomnande attityden drivs av en ständig kommers och Mirabar är allmänt erkänd som den rikaste staden norr om Waterdeep.

Det var i Mirabar som dvärgsmeder för tusentals år sedan uppfann tekniken att smida med ever bright ett särskilt sätt att behandla rustning och vapen så att de behåller sin lyster utan att behöva poleras. Tekniken har sedan dess kopierats av många andra, men det finns inga metallvaror i hela norra Faerun som är mer eftertraktade än sådana smidda i någon av Mirabars många masugnar. Kontakten med människor har också gjort att dvärgar från Mirabar är betydligt mer välkomnande mot andra raser än vad som är vanligt. Det är stor skillnad på hur en dvärg från Mirabar förhåller sig till alver, människor och andra civiliserade raser jämfört med en dvärg från exempelvis Citadel Abdar. Bland dvärgar har det också gjort just Mirabarans särskilt eftertraktade som guider eller tolkar mellan kulturer. De rör sig ofta obehindrat i människomiljöer och har förmågan att skapa goda affärsrelationer.

Mirabar har överlevt i tusentals år och står som en bastion från en svunnen tid och dess salar innehåller hemligheter och gångar som inte många förutom de mest pålästa Sages vet hur man sak tolka. Det är också en stolt stad som aldrig blivit intagen och som uthärdat otaliga belägringar, för det mesta av olika orcarméer, men också ansamlingar av människobarbarer och andra människoriken. Mirabarians vet att deras position på världskartan knappast är given och de arbetar hårt för att bevara sin stads storhet. Inte minst manifesteras det i den stora rikedom som plöjs in i försvar, murar och förberedelser för krig. Den senaste tidens konkurrens mellan olika dvärgstäder i norr, inte minst sedan Gauntelgryms återuppståndelse, har dock gjort att relationerna mellan Mirabar och andra dvärgriken är stela. Dessutom har staden under lång tid hotat att dra sig ur The Lords Alliance, eftersom de menar att de ändå alltid måste försvara sig själva och när de då inte får monopol på handeln med olika människoriken ser de inte vitsen med alliansen. Det är dock för tidigt att spå den framtida utvecklingen, men klart är att relationerna i längs The Sword Coast varit bättre.

Mirabar

Apokalypsens furstar Birkovic