The Sword Coast

the_sword_coast_south.jpg
Vy över kustremsan någonstans i de södra delarna.

The Sword Coast är en landremsa i nordvästra delen av Faerun. Traditionellt avses inte bara själva kusten utan också det kringliggande inlandet. I formell mening består det av ett antal olika stadsstater där Waterdeep och Baldur’s Gate är de klart mest betydelsefulla. Andra betydelsefulla städer längs kusten är Neverwinter och Luskan, även om de båda farit mycket illa sedan The Spellplague förändrade världen.

The Sword Coast

Apokalypsens furstar Birkovic