Waterdeep

waterdeep_harbor.jpg
Waterdeeps hamn så den ser ut vid ankomst från The Sea of Swords

Waterdeep, “The City of Splendors” är den största och mest betydelsefulla staden längs The Sword Coast och enligt en del också i hela Faerun. Den totala befolkningen är svår att fastslå, men klart är att där bor långt över en miljon människor i området och även om det här är en minskning sedan the Spellplague är det att betrakta som en sprudlande världsstad vilket också gör att den traditionellt anses vara en del av “The Western Heartland” i Faerun, trots att den ligger 20-30 mil norr om vad som brukar ingå i den benämningen.

Waterdeeps historia går åtminstone så långt tillbaka som -1088 DR då platsen finns nedtecknad som en betydelsefull handelsstation och hamn. Genom århundradena användes flera olika namn och “Waterdeep” uppstod som en betäckning bland sjökaptener som refererade till platsens exceptionellt väl lämpade naturliga hamn. Formellt installerades staden år 1032 under styret av den första “open lord” av Waterdeep, en magiker vid namn Ahghairon. Han var inte bara den första lorden, utan också grundaren av det nuvarande politiska styrsystemet i Waterdeep där ett sällskap av “masked lords” tillsammans styr stadens angelägenheter. The masked lords döljer sina identiteter också för varandra när de möts vilket gör att ingen egentligen vet vilka som ingår i styret. De framträder bara inför befolkningen vid särskilda tillfällen och då alltid bärandes sina magiska förklädnader. De talar genom den enda lord vars identitet är känd – the open lord of Waterdeep och dennes position är alltid beroende av det maskerade rådet som kan avsätta honom eller henne. För tillfället är the open lord of Waterdeep en man vid namn Dagult Neverember.

Givet dess position som en sprudlande världsstad finns i Waterdeep massor av betydelsefulla byggnader, historiska platser och där har utspelats otaliga händelser som hamnat i historieböckerna. En lista över sådant är svår att producera, men en sak förtjänar kanske att nämnas extra. Under staden ringlar sig en enorm labyrint av tunnlar och utgrävningsplatser som går under namnet “the undermountain”. Från början var det just gruvor och bergstunnlar, men över tid har dessa utvidgats så att “the undermountain” står i kontakt med The Underdark vilket gör det till vad många anser vara en mycket farlig plats (men också vad andra anser vara en plats för möjligheter).

Waterdeep

Apokalypsens furstar Birkovic