Apokalypsens furstar

Session 4 - Stormar, drömmar och ankomst i Phandalin

Snow_after_storm.jpg
Snön kom snabbt och mycket överraskande – mitt i sommaren

Wyri och Sildar Hallwinter är knappt vid medvetande när RP bestämmer sig för att slå läger för natten i närheten av den plats där de tidigare överfallits av Gobliner från the cragmaw tribe. Siw, Galventor, Shieldbiter och Acio diskuterar hur lämpligt det valet är och tänker framför allt på Yeemik – goblinen som de köpslagit med om Sildar Hallwinters liv. Kan de lita på honom? Innan Sildar tuppade av hade han vid upprepade tillfällen sagt att de inte borde lita på Yeemik, men vad menade han med det?

RP kommer fram till att de troligen inte är jagade i det här läget, men tänker ändå att det är viktigt att leta efter en säker lägerplats. Siw lyckas återigen med sina överlevnadskunskaper att finna en mycket bra plats och äventyrarna börjar arbetet med att slå läger och bädda ned Wyri och Sildar så att de får tid att återhämta sig. Under tiden som de gör det återkommer de till frågor de ställt sig förrut. Vad är det egentligen i lasten som de fraktar? Varför har Gundren och Sildar överfallits och vem var mannen med den svarta kåpan?

Innan de hinner slutföra de diskussionerna blir de dock varse hur himlen mycket snabbt färgas närmast svart när vad som verkar vara en fruktansvärd storm tronar upp sig vid horisonten. Innan de ens hunnit färdigställa vindskydd och tält befinner de sig i en snöstorm. Trots att det är mitt i sommaren visar det sig inom kort att ingen av RP någonsin varit med om ett liknande vinteroväder. De kämpar med att säkra olika delar av lasten och att färdigställa de skydd som behövs, men lika plötsligt som snön kom avtar den. Istället sjunker nu temperaturen kraftigt och mycket påtagligt. Inom en kvart uppskattar RP att det är minst 30 minusgrader runt dem. I det läget bestämmer de sig för att det bästa de kan göra är att placera ut eldvakter och försöka bädda ned sig så varmt som möjligt.

Nästa morgon vaknar de dock mycket svettiga. Kylan är helt försvunnen och luften håller sommartemperaturer igen. Wyri och Sildar är nu betydligt bättre och orkar delta i diskussionen som utbryter. Vad var det här för märkligt väderfenomen? Sildar berättar att han faktiskt varit med om det vid något tillfälle tidigare under det senaste året samt att han hört många historer från området som kallas The Dessarin Valley där det rapporterats om jordbävningar, översvämningar och stormar som inte faller inom det normala vare sig för vädersäsongen eller gällande fenomenens styrka.

Acio drar sig till minnes hur han i olika laboratorier i Waterdeep sett Wizards träna på att ”tämja” vädrets makter med hjälp av sin magi. Han minns samtidigt också hur han sett Sorcerers vars inneboende magiska förmågor varit så kraftfulla att de ibland exploderat och tagit sig uttryck i just väderomslag. Av den anledningen är han övertygad om två saker. För det första att det de just upplevt kan vara (och med stor sannolikhet är) magiska effekter. För det andra har han hittills aldrig sett någon i Waterdeep kunna producera något som är lika kraftfullt som det här. Med andra ord: om det hela är en magisk effekt måste den vara producerad av någon eller några med mycket stor kunskap om ”vävens” effekter.

Diskussionen tar sedan av naturliga skäl andra inriktningar. Äventyrarna känner att de först av allt måste reda ut frågor med Sildar Hallwinter och han svarar mer än gärna, tacksam som han är över att de räddat hans liv. I samtalet som följer får RP reda på att Sildar och hans vän Iarno Albrek anställdes av Gundren Rockseeker och dennes båda bröder för att hjälpa till med säkerheten kring deras senaste utgrävningsprojekt – sökandet efter den legendariska och bortglömda Phandelvers gruva.

Acio, som uppenbarligen snappat upp mycket olika kunskaper i sitt liv i Waterdeep, har hört talas om den här gruvan förr och kan förklara för de andra att den sägs innehålla en ytterst ovanlig smedja, installerad av dvärgar och människomagiker för att binda den magiska kraft de upptäck i berget. Resultatet blev the forge of spells – en plats där magiska föremål inte bara kunde smidas, utan också förbättras, förändras och utvecklas.

När det gäller lasten som ska levereras vet egentligen inte Sildar mer än rollpersonerna, men han förklarar att han tycker att både Gundren och hans bröder successivt uppvisat paranoia och misstänksamhet under året han och Iarno Albrek arbetat för dem. Han har hört talas om en eller flera maskerade män vid tidigare tillfällen, men aldrig sett dem med egna ögon. Så vitt Sildar kunde se när lasten packades innehöll den egentligen bara vanliga utgrävningsverktyg och förnödenheter.

Samtalet fortsätter undertiden som sällskapet tillryggalägger den sista dagsmarsch som återstår till Phandalin. Shieldbiter berättar för de andra om hans personliga anledning för att vilja resa till Phandalin, nämligen en serie drömmar och omen som växt sig starkare och starkare det senaste halvåret. I dem ser han sig själv förvandlad till sten i ett dött landskap. Han ser också en märklig symbol och en man med ett hår av ormar som talar till honom med en röst som aldrig går att höra. Han ser också samma man ståendes framför en portal av något slag i en grotta upplyst av kristaller. Något är på väg ut genom portalen, men det går inte att säga vad. Äventyrarna diskuterar visionerna och försöker att förstå dem i relation till allt annat som hänt. De undrar om det är någon som använder magi för att påverka Shieldbiter, men Paladinen Galventor är fullständigt övertygad om att det här handlar om gudomliga visioner. Han kan inte säga vad, men hans erfarenheter på området är betydande och de andra litar på hans ”divine sense”.

Väl på plats föreslår Sildar Hallwinter att de bör installera sig på Stonehill Inn. Han har bott där flera gånger förr och berättar att han känner ägaren väl. Äventyrarna tycker att det låter som en bra idé, men påminner honom om att de först vill göra sig av med lasten och få betalt. De beger sig därför till Elmar Barthen, mannen de blivit instruerade att leverera lasten till. Efter ett kort möte bestämmer sig dock alla för att bege sig till värdshuset och sedan invänta morgondagen för att börja utforska stan.

Comments

Birkovic

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.