Apokalypsens furstar

Session 6 - Trubbel med Ruffians

Lugnet före stormen?

redbrand_ruffian_3.jpg

Äventyrarna fortsätter att följa upp ledtrådar i Phandalin samtidigt som de också tar sig tid att försöka lägga samman bitarna i ett större pussel. De börjar se ett mönster. Acio och Wyrin har en teori om att The Redbrand Ruffians inte alls har tillfångatagit Iarno Albrek som tidigare ledtrådar pekat mot. Snarare, menar de, finns det mycket som pekar mot att Iarno är Glasstaff. Hans försvinnande sammanfaller i tid med att The Redbrand Ruffians etablerade sig i staden och samtidigt är han enligt Sildar Hallwinter för det mesta klädd i röda kläder. De andra bidrar till diskussionen som växer i flera olika riktningar. Till slut bestämmer de sig dock för att de måste agera i ena eller andra riktningen, men eftersom det fortfarande är morgon den första dagen i Phandalin tänker alla att de lika gärna kan kosta på sig att samla in lite mer information innan de agerar.

Det första de gör är att återvända till Sister Garaele för att ge henne förtroende att undersöka Den Svarta Stenen närmare. Hon antar gärna uppdraget och lovar att hålla det hela mycket diskret. Rollpersonerna beger sig vidare för att tala med den gamle äventyraren Daran Edermath som numer bor i ett litet hus i utkanten av staden där han också har en äppelodling. De finner honom bland äppelträden där han arbetar med att trimma grenar och förbereda inför höstens skörd. Han är först lite misstänksam, men uppfattar Galventor och Acio som goda samtalspartners och efter att ha växlat ett par ord med dem är han välkomnande mot alla.

Det visar sig att Daran Edermath, liksom de flesta andra tillfrågade, säger sig känna till Cragmaw Castle, men han vet inte vart det ligger. Det blir dock en annan diskussion med honom som handlar om de hot som staden just nu står inför. Han är mycket angelägen om att The Redbrand Ruffians drivs ut. Han har själv tänkt att ta sig an uppdraget, men menar att han lagt den perioden i sitt liv bakom sig och helst inte vill påbörja den igen. Dessutom berättar han om rykten han hört från folk som passerat genom staden. Ett flertal personer har talat om att de siktat ett sorts läger eller bosättning vid det gamla Old Owl Well. Acio, som fortsätter att förvåna de andra med sina lärda kunskaper, kan historien bakom Old Owl Well och förklarar att det är en ruin av ett vakttorn. Tornet var en gång en utpost i det oerhört mäktiga kungariket Netheril, och har länge behandlats med stor respekt (även som ruin) av folk i trakten. Netheril var i sin storhetstid känt för sina mycket framstående magiker och långt gående projekt för att bemästra och utveckla “väven”. Nu berättar dock Daran att folk inte bara siktat en bosättning. Det finns också de som påstår sig blivit jagade därifrån av odöda.

Sådana nyheter får äventyrarnas teorier om den större bakgrunden till vad de just nu är involverade i att utvecklas än mer, men efter en kort diskussion tackar de för sig och beger sig istället mot Alderleaf farm. Där tänker de sig att tala med Qelline Alderleaf, en kvinnlig halfling som sköter farmen tillsammans med sin man och två barn. Enligt uppgifter de fått på Stonehill Inn ska hon vara en person som har god kontakt med druiden Reidoth som troligen vet hur man hittar till Cragmaw Castle. Dessutom ska hennes son, Karp, ha sett medlemmar ur The Redbrand Ruffians släpa in kroppar in en hemlig tunnel i närheten av Tresendar Manor – ett spår äventyrarna också vill följa upp.

När de kommer fram välkomnas de av Qelline Alderleaf, en intensiv kvinna. Hon undrar vad hon kan hjälpa till med, men innan hon hinner få ett svar frågar hon rollpersonerna om de är här för att prata om den rödhåriga kvinnan som hon lär bo på sitt loft för ett par månader sedan. Även om det inte var deras huvudspår nappar de eftersom beskrivningen passar in på Enia Nod, den kvinna som Bastian Thermandar enligt uppgifter ska ha sökt efter. De blir visade till loftet där hon bodde och på vägen dit hinner de också fråga om druiden Reidoth. Quelline känner honom mycket väl, men har svårt att minnas vart han är just nu. Tillsist drar hon sig dock till minnes att han berättat för henne att han bedriver omfattande studier av någonting i ruinerna av staden Thundertree i de nordvästradelarna av Neverwinter Wood.

Väl uppe på loftet hittar äventyrarna snart spår efter vad som mycket riktigt verkar vara Enia Nod. De kan se hur hon har ristat in den mystiska symbolen på ladans vägg flera gånger tillsammans med ett budskap skrivet med alviska bokstäver. Både Wyrin och Aramis kan tyda och översätta bokstäverna till common, men de förstår inte språket det är skrivet på – drow. Släktskapet mellan elvish och drow är lika påtagligt som mellan de båda raserna i övrigt så ett par av orden kan de tyda. Meddelandet lyder:

Vannifer zhah l’er’griff seke Hiever

Rollpersonerna bestämmer sig för att gå tillbaka till Sister Garaele för att kunna använda hennes kunskap och böcker till att översätta det hela, men innan de går hinner de också prata med sonen Karp. Han bekräftar historien om The Redbrand Ruffians och överlämnar en sorts teckning och karta över vart han såg tunneln. Det blir uppenbart att äventyrarna kommer att behöva söka på platsen söder om Tresendar Manor själva ifall de vill hitta den och de beslutar sig för att göra det direkt efter att de pratat med Sister Garaele. Precis innan de ska ge sig av från Alderleaf farm får Aramis en ny vision när han tittar ned i gårdsbrunnen. Han ser hur en ensam Drow arbetar hårt i någon sorts mäktig smedja. Efter det ser han fyra vapen, en stridshacka, en dolk, en treudd och ett spjut liggandes på ett bord samtidig som fyra händer sträcker sig efter dem. En av händerna tillhör mannen med ormansiktet som tar stridshackan och lyfter den mot himlen. Efter det rämnar själva brunnen och den är snart täckt av sten, sand och jord.

Väl hos sister Garaele lyckas de tyda meddelandet och översätter det till ungefär “Vannifer är den enda sanna profeten”. Rollpersonerna börjar återigen försöka pussla ihop alla olika ledtrådar och spår, men bestämmer sig för att det är hög tid att undersöka tunneln. De är medvetna om att det är mitt på dagen och att de kanske syns, men gör ändå sitt bästa för att smyga sig fram, vilket visar sig vara bra eftersom de nu slipper konfronteras med ett par Ruffians som är påväg ut ur tunneln när de väl finner den. Rollpersonerna gömmer sig i skogen ett tag och spanar på den hemliga ingången, men ser ingen gå in eller ut efter att de första personerna lämnat området och vandrat in till stan. Wyrin, Acio och Aramis smyger in i tunneln för att undersöka ifall de kan se något viktigt, men kan bara konstatera att det är en kortare tunnel som leder in i en större sal. De återvänder till Siw och Galventor som håller vakt i skogen utanför och tillsammans drar sig alla tillbaka.

Väl tillbaka inne i Phandalin hinner inte äventyrarna mer än att vandra förbi de första husen innan de konfronteras av ett gäng Ruffians. Gänget gör det alldeles klart att rollpersonerna inte är välkomna i stan och att de gör bäst i att ge sig av genast. Dessutom uppmanar de äventyrarna att lämna över alla sina värdesaker om inte de vill dö här och nu. Stämningen blir intensiv och folk på gatorna och i husen drar sig snabbt undan. Fönster och dörrar bomas igen och när ledaren för The Ruffians för andra gången kräver rollpersonernas saker bryter striden ut. Den blir kort men blodig. Galventor såras svårt, även om Siw lyckas chocka flera av motståndarna när hon förvandlade sig till en varg och anföll hänsynslöst. Både Aramis, Wyrin och Acio väljer att lita till sina avståndsvapen, vilket visar sig nyttigt. Flera pilar genomborrar the ruffians och snart ligger tre döda på marken medan den sista försöker fly. Han lyckas dock inte då Galventor i en kraftansträngning hinner ifatt honom och slår honom medvetslös.

Rollpersonerna ser sig omkring och känner blandade känslor. Det är uppenbart att de vann slaget, men vad betyder det för det stundande kriget? Folk tittar ut genom sina fönster och dörrar och deras blickar är snarare oroade och skrämda än lättade. Vad kommer att hända nu och hur kommer The Redbrand Ruffians att svara?

Comments

Birkovic

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.