Apokalypsens furstar

Session 34 - Sammansvärjningens spår

Vad finns under Red Larch?

Black_stones.png
Vad är meningen med de svarta stenar rollpersonerna finner i djupet under Red Larch?

Rollpersonerna försöker bestämma sig för hur de ska ta sig vidare. De står vid den hemliga luckan i Illmeth Waelvurs vagnverkstad och väger för och nackdelar med att störta ned. De misstänker att de sju personer de sett anlända i mörka kåpor till Waelvur de senaste timmarna har klivit ned här och att flera av dem skulle kunna klassas som Red Larchs mäktigaste personer. Dessutom verkar de vara del av någon sorts sammansvärjning. För att ytterligare få bevis för sina misstankar så bestämmer sig rollpersonerna för att dubbelkolla två av de personer de misstänker, nämligen Aerego Bethendur, ägaren till lagerlokalerna där de redan funnit flera spår, samt Elak Dornen, ordförande i stadens styrande council och tillika mästerlig stenhuggare. Siw och Acio beger sig ut i natten för att se ifall de misstänkta befinner sig i sina respektive hem. Ungefär 15 minuter senare, efter att Acio brutit sig in i Elak Dornens hus och knackat på Bethendurs dörr, kan de konstatera att båda dessa personer inte är hemma. Det stärker rollpersonernas misstankar om att båda två, tillsammans med flera andra av Red Larchs mest inflytelserika, befinner sig någonstans under Waelvurs vagnfirma just nu.

Utan att ödsla mer tid beger sig därför Siw, Aramis, Acio och Wyrin ner i tunneln. Ungefär sju-åtta meter nedanför stegen hänger en fackla på väggen och lyser upp de första 10-15 meterna av en gång som vindlar söder ut. Rollpersonerna smyger längs den och kommer efter ganska lång bit ut i en enorm kammare. Den har ett fint, men gammalt stengolv och runt väggar och tak har tusentals år utan underhåll lett till att rötter och annan vegetation börjat klättra fritt över vad som säkert en gång i tiden varit en vackert utgrävd sal. En garderob med tio tomma klädhängare och två mörka kåpor finns i södra delen av rummet. Dessutom ligger där två stenmasker och rollpersonerna är nu än mer övertygade om att de följer spåren efter en sammansvärjning av folk som på något sätt är knutna till den senaste tidens oroligheter i Dessarin Valley. De tar sig ut genom kammarens enda dörr som finns ungefär mitt på den östra väggen. Den är stor och tung, gjord av sten med en rostig järnring till handtag och även om Aramis försöker öppna den så tyst han kan ger den ifrån sig mycket ljud när han skjuver upp den försiktigt. På andra sidan finns en nattsvart korridor. Dess marmorgolv sluttar betänkligt nedåt under fötterna på Acio och Wyrin, som med sin darkvision tar täten. En bit in i korridoren finner de två stora stenstatyer föreställandes dvärgar i stridsrustning. De bär en symbol på bröstet som de känner igen sedan tidigare – det gamla dvärgriket Besilmers vapen, två röda och korslagda stridshammare. Det visar sig snart också att statyerna går att flytta på och bakom dem döljer sig dels en korridor som löper norrut och dels en som vindlar åt söder. Förutom det fortsätter ju också den korridor de redan befinner sig i vidare åt öster. Med andra ord står de vid ett vägskäl.

Rollpersonerna delar upp sig för att kika åt alla håll. Wyrin och Aramis får återigen ta täten för att med sitt mörkerseende kunna spana in i de olika korridorerna. Wyrin, ska precis börja stega ned för huvudkorridoren åt öster när hon noterar märkliga stenplattor i taket. De är alla ca 10 gånger 10 feet och omsluts av en rostig järnram. De ser ut att nästan sväva fritt och löper längs taket så långt hon kan se in i mörkret. Wyrin blir övertygad om att det är en fälla och meddelar de andra. Tillsammans beslutar de sig för att inte gå vidare längs med den vägen. Istället följer Wyrin vägen söder ut bara för att komma till vad som verkar vara en gammal toalett i änden av korridoren. Då återstår endast vägen norrut och Aramis tar täten. Snart därefter känner han den omisskännliga stanken av döda kroppar. Rollpersonerna förbereder sig för strid och smyger vidare. Korridoren öppnar sig tillslut i en kammare där röda ögon lyser mot dem i mörkret. Ett antal övervuxna och blodtörstiga råttor kalasar på de fem mycket illa tilltygade kroppar som ligger i mitten av rummet. Striden blir kort och rollpersonerna gör sig av med råttorna efter en hel del krångel med en av Acios illusioner. Även om det är i princip är omöjligt att urskilja annat är ben och köttslamsor kan rollpersonerna kort konstatera att i alla fall en av kropparna bär kläder som tydligt stämmer överens med beskrivningen av den saknade mannen från värdshuset The Swinging Sword. Så tyst de kan smyger de sig sedan vidare ut genom en korridor som leder åt nordväst mot ett upplyst rum. på håll ser de en kammare fylld av ett märkligt ljussken. I mitten av rummet svävar tre svarta stenar i luften. De har alla distinkta olika former och omges av ett blåaktigt ljus. De skymtar också en del möbler som verkar betydligt nyare än omgivningarna här nere. En säng och några koffertar samt ett skrivbord har placerats i rummet. Längs dess södra vägg står dock en urgammal, men mycket vacker stenbänk. Ovanpå den noterar rollpersonerna ytterligare tre svarta stenar också med distinkta geometriska former. Hur hänger det här ihop? vad representerar stenarna? Vem är det som nu bor i rummet?

Comments

Birkovic

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.