Tag: Utforska

Results

  • Session 34 - Sammansvärjningens spår

    [[File:762490 | class=media-item-align-none | Black_stones.png]] _Vad är meningen med de svarta stenar rollpersonerna finner i djupet under Red Larch?_ Rollpersonerna försöker bestämma sig för hur de ska ta sig vidare. De står vid den hemliga luckan …