Mordai

Mordai är den specifika termen för en djävulsdyrkare som tillber helvetets härskare, Asmodeus. Kollektivt så är också Mordai namnet på de kultceller som opererar runt om i hela Faerun. De hemlighåller sin möten och ses vid specifika platser av varierande “kvalitet”. Ofta är deras mer regelrätta tempel omsorgsfullt gömda samtidigt som de innehåller påkostade utsmyckningar, försvarssystem och inte minst salar för tillbedjan och offerriter. Vanligen bär alla Mordais vid sådana möten mask och det finns en strikt hierarki inom organisationen som de insatta kan läsa av utifrån masker och de rockar med huvor som utgör standardkläder. På de lägre nivåerna vet inte de enskilda medlemmarna vilka de andra är, men de högre rankade prästerna har god insikt i det – något de gärna använder för utpressning om det behövs.

Mordai

Apokalypsens furstar Birkovic