The Spellplague

earth_motes.jpg

The Spellplague var en fruktansvärd händelse som drabbade hela multiversum, eller åtminstone alla kända domäner år 1358 DR. Den mest påtagliga och omedelbara aspekten av något som tagit sig oändliga uttryck och variationer var att all magi plötsligt slutade fungera. Alla wizards kände de här effekterna och de höll i sig i ca 10 år. Samtidigt som kontrollerade spells slutade att fungera löpte andra aspekter av magin amok. Okontrollerade explosioner och omvälvande fysiska förändringar av hela det materiella planet följde på det samtidigt som varelser av alla de slag riskerade att förvridas, få nya fysiska utseenden och bli galna.

Efter ett tag stabiliserades magin igen, men den är fortfarande mer oförutsägbar än innan. Effekterna pågår i flera avseenden också fortfarande, men i det stora hela är situationen mer kontrollerad nu. Det är viktigt att understryka att en sådan förändring av magin innebär en fundamental rekonfigurering av hela universums utformning. The Spellplague drabbade inte bara de dödliga varelserna utan också i allra högsta grad gudar, demoner och primordials.

Den kosmologiska ordning som rådde år 1358 DR revs upp och hela gudomliga domäner revs sönder, förflyttades och förändrades. Den mystiska gud som de dödliga varelserna innan dess bara hört viskas om, Ao – The Hidden One, tvingades kliva fram och mycket påtagligt ingripa i den värld hon satt i rörelse en gång för mycket länge sedan.

Alla aspekter av The Spellplague är långt ifrån kartlagda och utredda, men i dess kölvatten har väldigt mycket förändrats. Den öppnade möjligheter för vissa medan den fullständigt krossade andra. De fullständiga orsakerna är också höjda i dunkel, men de flesta Clerics och Sages är överens om att det hela hänger samman med mordet på Mystra, God of Magic. Cyric, God of Lies var förövaren, men vem som egentligen håller i taktpinnen är mer höjt i dunkel.

The Spellplague

Apokalypsens furstar Birkovic