Phandalin

Phandalin.jpg
Karta över Phandalin producerad i samband med den senaste folkräkningen

Phandalin är en nybbyggarstad ca en dagsmarch österut från The High Road söder om Neverwinter Woods längs the Triboar Trail. Huvuddelen är byggd på ruinerna av en betydligt större stad som, liksom så många andra bosättningar i gränslandet mellan civilisationen och vildmarken, gick under efter för många attacker av Orc- och barbarklaner. Nu utgör den ett sorts centrum för de utspridda äventyrare, lycksökare och utgrävare som befolkar The Sword Mountains och som sådan fyller den framför allt funktionen av en handelspost. Där finns handelsbodar, hantverkare, värdshus och det viktiga “Miners Exchange” där inmutningar av fyndigheter registreras och katalogiseras. Det betyder dock inte att staden har en påtaglig närvaro av formell auktoritet, även om det finns en utvald Town Master.

Phandalin

Apokalypsens furstar Birkovic